เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยม

การเลือกสีที่ดีที่สุดอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะให้สีของคุณสวยได้ ต้องประกอบไปด้วยความคงทนอย่างยาวนาน และอีกสิ่งที่มีความสำคัญก็คือการเตรียมสภาพพื้นผิวก่อนลงสีและการใช้สีได้อย่างถูกต้อง

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเราเปี่ยมด้วความชำนาญและประสบการณ์ โดยพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามลักษณะของการใช้งานและตรงตามลักษณะเฉพาะทางความต้องการของคุณ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดในแบบเฉพาะของโจตัน

โดยเราได้ออกแบบกระบวนการ การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพื่อรับประกันถึงคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

 • มีการจัดเตรียม และเสนอตัวอย่างสี
 • ให้คำปรึกษาในการเลือกสีที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการช่วยวางระบบสี
 • ทำการสำรวจพื้นที่งานจริง
  • ทำการสำรวจก่อนทาสี
  • ทำการสำรวจเงื่อนไขของพื้นผิว
  • ทำการสำรวจในช่วงของการเตรียมพื้นผิว
  • ทำการสำรวจในช่วงระหว่างทาสี
 • เฝ้าดูเงื่อนไขสภาพอากาศระหว่างทาสี
 • สำรวจในช่วงระหว่างทาสี
 • ตรวจดูงานหลังจากทาสี
 • ตรวจดูสีหลังจากสีแห้ง และแข็งตัว
 • ตรวจดูเงื่อนไขการแข็งตัวของสี หลังจากทา
 • ทำการทดสอบคุณภาพของสีด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยทำการทดสอบการยึดตัวของสีกับพื้นผิว, ทดสอบการแห้งของสี และทดสอบความคงทนของสี เป็นต้น
 • จัดให้มีการทำการทดสอบจากองค์กรที่เชื่อถือได้ และทำการออกใบรับรองคุณภาพ
 • มีการจัดสอนการให้ความรู้กับช่างสีในการเตรียมพื้นผิว และวิธีการใช้สีอย่างถูกต้อง
 • วิเคราะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคสามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเราได้โดย, คลิ๊กที่นี้

Loading...