Product Description

จากงานโครงสร้างเหล็ก ที่มีความแข็งแรง คงทนยาวนาน เนื้อสีผงของ Sahara Collection ถูกออกแบบมาให้รองรับกับความต้องการและการออกแบบของโครงสร้างในยุคปัจจุบัน

ด้วยการถูกออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรมโครงสร้างตึกอลูเนียม Sahara Collection ให้สัมผัสที่ดูเป็นอมตะ อีกทั้งนวัตกรรมเพื่อปกปิดร่องรอยเพื่อเพิ่มความสมบรูณ์แบบของโครงสร้าง หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายแล้วในรุ่นของ Jotun Facade และ Jotun Super Durable

The Sahara Collection - Crest

The Sahara Collection - Crust

The Sahara Collection - Curve

The Sahara Collection - Dune

The Sahara Collection - Edge

The Sahara Collection - Ore

The Sahara Collection - Outline

The Sahara Collection - Profile

The Sahara Collection - Ridge

The Sahara Collection - Ripple

The Sahara Collection - Shadow

The Sahara Collection - Shell

The Sahara Collection - Soil

The Sahara Collection - Source

The Sahara Collection - Strata

The Sahara Collection - Swell

The Sahara Collection brochure
Loading...