Product Description

ซิโต้ ไพรเมอร์ 09 เป็นสีรองพื้นสูตรเฉพาะที่พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผนังได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวคอนกรีต และปูนฉาบ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

สีรองพื้นปูนป้องกันด่าง สูตร Pliolite ที่มีอนุภาคสามารถแทรกซึมลงบนพื้นผิวได้ดีเยี่ยม แล ช่วยเสริมการยึดเกาะของฟิล์มสีกับผนัง
ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก
ชนิดของผลิตภัณฑ์: สีรองพื้น
พื้นที่ใช้งาน: ภายนอก และภายใน
ที่สุดในการป้องกันด่าง
แทรกซึมเข้าสู่ผนังได้อย่างดีเยี่ยม
ยึดเกาะดีเยี่ยม

Discover our latest 2016 trends

Loading...